วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Defense&Security 2013:ระบบต่อสู้อากาศยาน-1ส่วนจัดแสดงของ Diehl BGT Defence ในงาน D&S 2013 นอกจากแบบจำลองตัวอาวุธปล่อยนำวิถี IRIS-T แล้ว
ยังมีแบบจำลองระบบแท่นยิง IRIS-T SLM และฐาน Radar แบบ SAAB Giraffe AMB ด้วยครับ
ซึ่งระบบดังกล่าวมีข้อมูลว่ากองทัพอากาศไทยสนใจจะจัดหามาประจำการครับ


CPMIEC จากจีนก็ไปออกส่วนจัดแสดงขนาดใหญ่ในงาน D&S 2013 ครับ ซึ่งระบบที่นำไปแสดงก็มีทั้งรถหุ้มเกราะล้อยางกันระเบิด
และแบบจำลอง ปตอ.ลจ.ขนาด 35mm แฝด ซึ่งก็มีข้อมูลว่ากองทัพบกกำลังจะวางแผนจัดหาระบบ ปตอ.ขนาด 35mm ทั้งแบบลากจูงอยู่
รวมถึงระบบ Radar และอาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศนานาชนิดอย่าง HQ-9 หรือในชื่อส่งออก FD-2000 และ FL-3000N กับ FK-1000
ซึ่งเสนอจะขายพร้อมถ่ายทอดTechnology ให้ไทยด้วย
แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าการนำเสนอระบบดังกล่าวจะเป็นของเหล่าทัพใด และเป็นไปได้มากแค่ไหน


Rosoboronexport รัสเซียมี Pantsir-S1 ตั้งแสดง ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ที่ได้รับความสนใจ ซึ่งรัสเซียส่งออกได้แล้วหลายประเทศครับ