วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Defense&Security 2013: SAAB เสนอ RBS 70 NG ให้ไทย

ภาพ RBS 70 NG ในส่วนจัดแสดงของ SAAB ในงาน Defense&Security 2013

http://www.saabgroup.com/th/Markets/Saab-Thailand/Defense--Security-2013/Saab-at-Defence-And-Security-2013-Proud-Partners-Of-Thai-Defence/-RBS-70-NG-/

ส่วนจัดแสดงของ SAAB ในงาน Defense&Security 2013 เป็นส่วนจัดแสดงที่ใหญ่มาก
ซึ่งใน Link ข้อมูลข้างต้น SAAB ได้นำระบบ RBS 70 NG มาจัดแสดงในงานเสนอกองทัพไทยด้วย
ก็ไม่ทราบว่ากองทัพอากาศไทยมีแผนจะปรับปรุง RBS 70 ที่มีอยู่ให้ใช้ระบบควบคุมการยิงใหม่และลูกจรวดใหม่ BOLIDE หรือไม่ครับ
ซึ่งถ้าใช้ร่วมกับ IRIS-T SLM ผ่านระบบอำนวยรบร่วมกับ SAAB Giraffe AMB จะกลายเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวครับ

RBS 70 NG Transforming the Battlefield 
http://www.youtube.com/watch?v=5FtnHG6Togw