วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สเปนเปิดเผยแบบจำลองเรือฟริเกต F110

http://rpdefense.over-blog.com/2013/11/spain%E2%80%99s-revolutionary-new-frigate-the-f-110.html

Navantia สเปนเปิดเผยแบบจำลองเรือฟริเกตใหม่ F110 ซึ่งวางแผนจะนำม่ประจำการแทนเรือชั้น Santa Maria(Oliver Hazard Perry)ทั้ง 6ลำที่ใกล้จะปลดประจำการ
โดย F110 จะเป็นเรือที่มีสมรรถนะระหว่างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งแบบ BAM และเรือฟริเกตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Alvaro de Bazan
เรือฟริเกตแบบ F110 จะมีคุณสมบัติครบทั้งการทำภารกิจต่อต้านเป้าหมายผิวน้ำ ใต้น้ำ และอากาศ
รวมถึงรองรับปฏิบัติการของยานไร้คนขับผิวน้ำ USV และอากาศยานประจำเครื่องทั้งอากาศยานปีกหมุนและ UAV ด้วย
คาดว่าถ้ากองทัพเรือสเปนเลือกจัดหา F110 จะเข้าประจำการได้ในปี 2025 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: