วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

AirMule UAV ประสบความสำเร็จในการทดสอบการบิน


บริษัท Urban Aeronautics จากอิสราเอลได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบการบิน UAV แบบขึ้นลงทางดิ่ง AirMule
ซึ่ง AirMule ผ่านการทดสอบขั้นต้นตามแผนไปแล้วหลายส่วนเช่น การบินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบตั้งแต่การขึ้นบินไปตามเส้นทางการบินที่กำหนดและลงจอด
การทดสอบแบบเต็มรูปแบบขั้นต่อๆไปจะเริ่มต้นในปีหน้าครับ