วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สเปนชนะในโครงการจัดหาเรืออู่ยกพลขึ้นบกของตุรกี

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/PressReleases/Sayfalar/20131227_LPDBasinBildiri.aspx

Undersecretariat for Defence Industries (SSM) หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงในสังกัดกระทรวงกลาโหมตุรกี
ได้เลือกแบบเรืออู่ยกพลขึ้นบก(LPD)แบบใหม่สำหรับกองทัพเรือตุรกีคือแบบเรือ Juan Carlos จากบริษัท Navantia สเปน
เหนือผู้เข้าแข่งขันแบบอื่นเช่น ชั้น Dokdo จากเกาหลีใต้ และ RMK Marine ของตุรกีเอง
โดยจะมีการต่อเรือ LPD 1ลำ พร้อมเรือ LCM 4ลำ เรือ LCVP 2ลำ เรือผู้บังคับการ และเรือ RHIB อย่างละ ๑ลำ
บรรทุกยาน AAV ได้ 27คัน จากอู่ลอย พร้อมลานจอด ฮ.ขนาดใหญ่ มี Ski-jump รองรับอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
มูลค่าโครงการราว $1.7 billion พร้อมการถ่ายทอด Technology ครับ