วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Defense&Security 2013:ระบบอาวุธปืน-2

ส่วนจัดแสดงงานของบริษัทจากสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าส่วนจัดแสดงของสวีเดนหรือเกาหลีใต้ แต่ที่เดินดูพบว่ามีบริษัทต่างๆมาจัดแสดงงานในจำนวนมากกว่า
ซึ่งก็มีบริษัทผู้ผลิตปืนและอาวุธประจำกายมาแสดงหลายบริษัทเช่น


Colt ซึ่งระบบหลักที่มาแสดงคือปืนตระกูล AR15 โดยเฉพาะ M4 ซึ่งมีเจ้าหน้าสนใจเต็มส่วนจัดแสดงที่ค่อนข้างใหญ่




D.S. Arms Inc. บริษัทผู้ผลิตปืนและชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบของปืนหลายแบบเช่น ตระกูล AR15 และ FN FAL





Trijicon บริษัทผู้ผลิตกล้อยช่วยเล็งปืนชั้นนำเช่น กล้องเล็ง ACOG, Reflex,VCOG และ RMR เป็นต้น
กล้องเล็งที่จัดแสดงเป็นกล้องแบบที่ไม่ต้องใช้ Battery ซึ่งกล้องตัวที่ชอบที่สุดจะเป็นกล้อง ACOG กำลังขยาย4X ที่ติดกล้อยช่วยเล็งเล็ก RMR เสริมครับ 


ปืนกระบอกนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจที่สุดในงาน
เป็นงานวิจัยของกรมสรรพาวุธทหารบกที่นำ ปลย.๑๑ HK33 มาดัดแปลงเป็นปืนเล็กสั้น พร้อมติดอุปกรณ์เสริมทั้งสมัยทั้งราง Picatinny ท่อเก็บเสียง และกล้องเล็ง
ตัวปืนที่มาตั้งแสดงเป็นเพียงแบบจำลองเพราะจับยกดูแล้วเบาหวิวอย่างกับปืนเด็กเล่นไม่มีกลไกโลหะข้างในเลย
ถ้าผลิตออกมาใช้งานได้จริงไม่เป็นเพียงแค่งานวิจัยเท่านั้นก็จะดีครับ