วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Lockheed Martin ได้รับสัญญาปรับปรุง F-22

Lockheed wins $562 million contract to modify F-22 fighter
http://www.reuters.com/article/2013/12/21/lockheed-f-idUSL2N0K000620131221

Lockheed Martin ได้รับสัญญาจ้างวงเงิน $562 million จากกลาโหมสหรัฐฯเป็นเวลา9เดือน ในการปรับปรุง F-22
ซึ่งรวมการซ่อมบำรุงและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบครับ