วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ฟินแลนด์จะลดจำนวนนายพลในกองทัพลงร้อยละ10

http://yle.fi/uutiset/number_of_military_generals_to_be_cut_by_10_percent/7049816

แผนการส่วนหนึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างกองกำลังป้องกันประเทศฟินแลนด์ คือการปรับลดอัตราส่วนนายทหารชั้นนายพลในกองทัพลงร้อยละ10
โดยนายพลคนที่10ในกองทัพจะถูกปลดออกไปภายในช่วงต้นปี 2015 เช่นเดียวกับการยุบกองพล4กองพลลง
ปัจจุบันกองกำลังป้องกันประเทศของฟินแลนด์มีนายพล 31นาย ภายในปีหน้าจะมีนายพลเกษียณไป 3นายโดยไม่มีการทดแทนตำแหน่งอัตราใหม่
ซึ่งจำนวนนายพลนั้นยังคงเท่ากับเมื่อ20ปีก่อน แต่จำนวยนายทหารเสนาธิการและนายทหารสัญญาบัตรมีการปรับลดจำนวนลงร้อยละ10ในช่วงปี 2008-2012 ครับ