วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

สหรัฐฯผลักดันงบประมาณ $100 Million สำหรับการต่อเรือพิฆาตโดยอู่ Bath Iron Work

http://bangordailynews.com/2014/01/07/business/defense-expert-maine-delegation-likely-to-land-100-million-to-build-destroyer-at-bath-iron-works/

นักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงได้กล่าวว่าบริษัทอู่ต่อเรือ Bath Iron Work มีโอกาสที่จะได้รับมอบสัญญางบประมาณ $100 Million
สำหรับการต่อเรือพิฆาต Arleigh Burke เพิ่มใหม่หลังจากประสบภาวะขาดเงินทุนเนื่องจากการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
เดิมในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมมสหรัฐฯได้ตั้งโครงการสัญญาจัดหาเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke จำนวน 9ลำ
โดยบริษัทอู่ Ingall Shipbuilding ได้รับสัญญาต่อเรือ 5ลำ และ Bath Iron Work 4ลำโดยมีลำที่5เป็นตัวเลือกเสริม
แต่ผลจากการตัดงบประมาณภาครัฐลงทำให้มีปัญหาเรื่อขาดแคลนงบประมาณในการต่อเรือไม่เพียงพอสำหรับการต่อเรือลำที่5
การจัดหาหาเงินทุนจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นของรัฐบาลสหรัฐฯที่จะทำให้บริษํทที่รับสัญญามีทุนพอจะสามารถต่อเรือต่อไปได้ครับ