วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

๑๗ มกราคม วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ ได้เกิดเหตุการณ์ "ยุทธนาวีเกาะช้าง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามไทย-ฝรั่งเศสหรือกรณีพิพาทอินโดจีนในปี ๒๔๘๓-๒๔๘๔ยุทธนาวีเกาะช้างการสู้รบระหว่างกำลังทางเรือของไทย คือ ร.ล.ธนบุรี ร.ล.สงขลา และ ร.ล.ชลบุรี กับกำลังทางเรือของฝรั่งเศสจำนวน ๕ ลำนำโดยเรืองลาดตระเวนเบาลามอตต์ ปิเกต์ เรือสลุป ๒ลำ และเรือช่วยรบ ๒ลำ ที่จะเข้ามาระดมยิงหัวเมืองชายทะเลของไทย

ผลของการรบ ฝ่ายไทยสูญเสียเรือรบทั้ง ๓ ลำคือ 
ร.ล.สงขลา และ ร.ล.ชลบุรีจม ร.ล.ธนบุรี เสียหายหนักถูกลากไปเกยตื้นที่แหลมงอบ(ภายหลังถูกกู้ขึ้นมาได้)  กำลังพลเสียชีวิต ๓๖ นาย 

ทางฝ่ายฝรั่งเศสได้รับความเสียหาย(โดยเฉพาะเรือธงเรือลาดตระเวนเบาลามอตต์ ปิเกต์)ต้องเดินทางกลับฐานทัพที่ไซง่อน  และไม่สามารถบรรลุภารกิจได้ เป็นอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ระลึกถึงความกล้าหาญของราชนาวีไทย