วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

จีนเริ่มการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สอง

http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-reportedly-starts/958890.html

สื่อรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนว่า จีนได้เริ่มการก่อสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2 จากจำนวนตามแผนที่ต้องการ 4ลำแล้ว
การทดสอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนคือ Liaoning เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปไม่นานหลักจากทำการปรับปรุงเสร็จไปเมื่อปลายปี 2012
ซึ่งเรือบรรทุกเครื่องใหม่ลำที่2ของจีนนั้นคาดว่าจะต่อที่อู่ต่อเรือเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างราว 6ปีหรือปี 2020
จีนยังคงต้องการที่จะต่อเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการครองน่านน้ำในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นแถบทะเลตะวันออก
ถ้าจีนสามารถต่อเรือบรรทุกเครื่องบินได้ 4ลำตามแผน จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีกำลังอากาศนาวีมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯทันทีครับ