วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

Defense&Security 2013: ส่วนจัดแสดงของบริษัทจากตุรกี

ตุรกีเป็นอีกประเทศที่มีบริษํทเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Defense&Security 2013 ที่ผ่านมา
ซึ่งแต่บริษัทที่มาแสดงก็จำนวนพอสมครและตั้งเป็นส่วนจัดแสดงขนาดใหญ่ครับ
ซึ่งตัวอย่างบริษัทที่แสดงในงานก็เช่น


rocketsan ผู้ผลิตอาวุธประเทศจรวดชั้นนำของตุรกีนำแบบจำลองจรวดขนาดใหญ่และอาวุธปล่อยนำวิถีแบบต่างๆ
(พร้อมถั่วชนิดต่างๆ และ Turkish delight กินกับกาแฟตุรกีรสขมปี๋)
aselsan บริษัทผู้ผลิตระบบ Electronic ชั้นนำของตุรกีนำระบบเช่น ป้อมปืน Remote แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถี ระบบตรวจจับ และหุ่นยนต์กู้ระเบิดมาจัดแสดงOtokar บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ทางทหารชั้นนำของตุรกีนำแบบจำลองรถ เช่น Cobra 4x4 และ Arma 8x8 มาจัดแสดง

MKEK ผู้ผลิตอาวุธปืน กระสุนและเครื่องสนามหลายชนิดของกองทัพตุรกีนำอาวุธและกระสุนต่างๆมาจัดแสดงเช่น
JMK BORA-12 ปืนซุ่มยิงขนาด 7.62mm ปืนกลมือ MP5 ปืนเล็กยาวจู่โจม T-50 ที่ปรับปรุงจาก HK33
เครื่องยิงลูกระเบิด 40mm กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ เครื่องจรวดต่อสู้รถถัง M72 LAW
เครื่องสนาม หมวกสนาม เสื้อเกราะ เครื่องป้องกัน และกระสุนแบบต่างๆบริษัท Tisas ผู้ผลิตปืนพกของตุรกีได้รับความสนใจการนำปืนพกแบบต่างๆของบริษัทมาแสดงในงาน


ปืนลูกซองของบริษัท Sarsilmaz ซึ่งผลิตปืนหลายๆแบบของตุรกี