วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

เกาหลีใต้เตรียมเปิดสายการผลิตปืนใหญ่ต่อสู้อากาศอัตตาจร K30

South Korean companies to commence production of a locally developed air defence system in 2014
Jon Grevatt, Jane's Asia-Pacific Industry Reporter, Bangkok - IHS Jane's Defence Industry
26 December 2013

A trio of South Korean defence companies will commence production in 2014 of a locally developed air defence missile system, the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said on 27 December.

DAPA said the 30 mm gun system has been developed by Doosan DST (Defence, Science, and Technology), Lig Nex1 and Samsung Thales and that the three companies will collaborate on the production of the platform and deliver it to the Republic of Korea Army(RoKA) from 2015.

The decision to move ahead with the production phase of the programme follows a series of tests carried out on the missile system in 2013, said DAPA.

http://www.janes.com/article/31963/south-korean-companies-to-commence-production-of-a-locally-developed-air-defence-system-in-2014

กลุ่มบริษัทของเกาหลีใต้ประกอบด้วย Doosan DST Lig Nex1 และ Samsung Thales เตรียมเปิดสายการผลิตระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศอัตตาจรขนาด30mmในปี 2014
โดยจะส่งมอบให้กองทัพบกเกาหลีใต้ภายในปี 2015 จำนวนราว 700ระบบ


K30 Biho เป็นระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตตาจรสายพานแบบก้าวหน้า ประกอบด้วยปืนใหญ่แฝดสองขนาด 30mm ยิงกระสุนแบบ SAPHEI
แล้วป้อมรุ่น hybrid Biho ได้ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้เพิ่มด้วย
อีกระบบคือระบบปืนใหญ่อัตตาจรแบบล้อยางด้วยครับ