วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

มาซิโดเนียสั่งจัดหารถหุ้มเกราะ Patria AMV ที่ผลิตที่โครเอเชีย


http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/8994-posjet-makedonskog-ministra-obrane-morh-u-28012014.html
http://defender.hr/republika-hrvatska/obrambena-politika/makedonsko-izaslanstvo-interesira-inicijalna-nabava-desetak-patria-amv.php

หลังการเยือนโครเอเชียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกลาโหมมาซิโดเนีย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
รัฐมนตรีกลาโหมมาซิโดเนีย ได้มีการเยือนโรงงาน Duro Dakovic Special Vehicles
และได้มีการสั่งจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง Patria AMV จากโครเอเชียจำนวน 10คัน ซึ่งโครเอเชียได้สิทธิบัตรในการผลิตจากฟินแลนด์

โครเอเซียได้เลือกจัดหารถหุ้มเกราะ Patria AMV ในปี 2007 พร้อมสิทธิบัตรการผลิตภายในประเทศ ซึ่งรถทั้ง 126คันถูกส่งมอบครบในปี 2012
โดยมาซิโดเนียเองก็ได้ให้ความสนใจและทดสอบรถ Patria AMV สำหรับโครงการจัดหารถหุ้มเกราะลำเลียงพลใหม่ที่ประกาศเมื่อปี 2006 แล้ว
ประเทศในกลุ่มบอลข่านที่มี Patria AMV ใช้นอกจากโครเอเชียก็มีสโลเวเนียครับ