วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

โมร็อคโคจะจัดหา UAV แบบ Heron1 หรือ Harfang

http://www.flightglobal.com/news/articles/morocco-to-acquire-surplus-french-harfangs-395026/

กองทัพอากาศโมร็อคโคมีแผนประเมินค่าและจัดหาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ประเภทเพดานบินกลางระยะปฏิบัติการยาวนาน (MALE: Medium-Altitude, Long-Endurance)
แบบ Heron1 หรือ Harfang จาก IAI อิสราเอล ซึ่งเป็นระบบของกองทัพอากาศฝรั่งเศสเดิมที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง IAI และ Airbus แต่ปัจจุบันเกินความต้องการของฝรั่งเศส
รัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสอนุมัติที่จะขาย UAV แบบ Harfang จำนวน 3ระบบให้โมร็อคโค โดยอิสราเอลให้ความเห็นชอบและจะมีการจัดหาเครื่องเพิ่มเติมตามมาภายหลัง

ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมมูลออกมาว่า UAV ที่โมร็อคโคจะจัดหาจะติดตั้งระบบอะไรบ้างแต่ภารกิจหลักเป็นการลาดตระเวนและติดตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศฝรั่งเศสได้จัดหา UAV แบบ Reaper จากสหรัฐฯ 2ระบบจากจำนวนที่ต้องการ 12ระบบ ซึ่งถูกใช้ในปฏิบัติการทางทหารที่มาลีแล้วครับ