วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศโปแลนด์มีแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ในปี 2020-2030

http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=12775


กองทัพอากาศโปแลนด์มีแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 จำนวน 64เครื่องในช่วงปี 2020-2030
ซึ่งจะเป็นการทดแทนอากาศยานรบเก่าจำนวนมากหลายแบบที่ใช้งานมาแต่ตั้งสมัยโปแลนด์ยังอยู่ในกลุ่ม Warsaw Pact เช่น MiG-29 และ Su-22
โดยอาจจะมีการจัดหา F-16 เพิ่มเติมจากที่จัดหา F-16C/D Block 52 Plus จำนวน 48เครื่องช่วงปี 2006-2009
แบบเครื่องบินขับไล่ที่คาดกันว่าโปแลนด์จะจัดหาน่าจะเป็น F-35
แต่อย่างไรก็ตามแผนการนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของฝ่ายรัฐบาลโปแลนด์ในด้านฐานะเศรษฐกิจการเงินของประเทศในอนาคตด้วยครับ