วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปัญหาเครื่องบินฝึกไอพ่น HAL IJT ของกองทัพอากาศอินเดีย

http://indrus.in/blogs/2014/02/24/flameout_why_the_iaf_wont_accept_hals_jet_trainer_33117.html

ปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาอากาศยานทางทหารของอินเดียวดูเหมือนจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน
สำหรับโครงการพัฒนาเครื่องบินฝึกไอพ่น IJT(Intermediate Jet Trainer) หรือ HAL HJT-36 Sitara
ซึ่งจะนำมาประจำการทดแทนเครื่องบินฝึกไอพ่น HAL HJT-16 Kiran ที่ประจำการมานานตั้งแต่ช่วงปี 1960s
แต่ทว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 1997 จนถึงสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกทำการบินในปี 2003 นั้น โครงการประสบปัญหาความล่าช้ามาต่อเนื่องตลอด
ตั้งแต่การเลื่อนการเปิดสายการผลิตเครื่องชุดแรก 73เครื่อง จากปี 2007 เป็นปี 2010 และล่าสุดเลื่อนเป็นปี 2014-2015
อุบัติเหตุเครื่องต้นแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยสามครั้ง การเปลี่ยนรุ่นเครื่องยนต์ใหม่จาก SNECMA Turbomeca Larzac 04-H-20 เป็น NPO Saturn AL-55I
แต่อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศอินเดียก็ยังวคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปอยู่ดีครับ