วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศอังกฤษระงับการบินเครื่องบินโดยสาร Voyager

http://www.bbc.co.uk/news/uk-26157641

BBC ได้รับรายงานจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษว่าขณะที่เครื่องบินโดยสารแบบ Voyager ของกองทัพอากาศอังกฤษกำลังเดินทางนำทหารอังกฤษกลับจากอัฟกานิสถานนั้น
เครื่องได้เกิดเสียระดับความสูงหลายพัน feet อย่างรวดเร็วจนต้องลงจอดฉุกเฉินที่ฐานทัพอากาศ Incirlik ของสหรัฐฯในตุรกี
โดยกำลังพลในเครื่อง 200นาย มีบางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย กองทัพอากาศอังกฤษได้สั่งระงับการบินของเครื่อง Voyager ทั้งหมดทันทีหลังเหตุการณ์

เครื่องบินโดยสาร Voyager ของกองทัพอากาศอังกฤษเป็นเครื่อง Airbus A330 MRTT จัดหามาจำนวน 14เครื่องวงเงิน 10 billion Pound
เพื่อทดแทนเครื่อง VC-10 ในภารกิจลำเลียงขนส่งกำลังพลและเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ โดย6เครื่องแรกเพิ่งเข้าประจำการในปี 2013 ครับ