วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

แอลจีเรียจัดหาเฮลิคอปเตอร์จากรัสเซีย

http://armstass.su/?page=article&aid=126015&cid=25


แอลจีเรียลงนามในสัญญาจัดหากับ Rosvertol รัสเซียในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์สำหรับกองทัพอากาศแอลจีเรียจำนวนมาก
เช่น ฮ.ลำเลียงหนัก Mi-26T2 รุ่นใหม่ 6เครื่อง ฮ.โจมตี Mi-28N 42เครื่อง และการปรับปรุง ฮ.ลำเลียง Mi-8MTSh  39เครื่องซึ่งจะทำที่โรงงาน Ulan-Ude
รวมวงเงิน $2.7 Billion นับเป็นสัญญาการจัดหาที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้ครับ