วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลิทัวเนียลงนามสัญญาความร่วมมือด้านการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกับโปแลนด์


Defence ministers of Lithuania and Poland agreed on Thursday to start new projects and acquisitions in air defence and develop the three-country brigade with Ukraine.

Regional security and the situation in Ukraine were also on the agenda of the meeting between Lithuania’s Defence Minister Juozas Olekas and his Polish counterpart, Tomasz Siemoniak, in Byalystok.
“The ministers agreed to proceed with the bilateral cooperation between Lithuania and Poland, continue the existing projects and acquisitions and start new ones, especially in the field of air defence,” the Lithuanian Defense Ministry said in a press release.
The ministry did not specify any projects.

http://www.lithuaniatribune.com/65521/lithuania-to-launch-new-air-defence-projects-with-poland-201465521/

รัฐมนตรีกลาโหมลิทัวเนียและโปแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันในภูมิภาคนี้
รวมถึงจะมีการหารือด้านการพัฒนากองพลน้อยร่วมสามชาติระหว่างโปแลนด์ ลิทัวเนีย และยูเครนด้วย
ซึ่งความร่วมือดังกล่าวน่าจะมีผลมาจากท่าทีของรัสเซียที่เริ่มคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคนี้หลังจากรณีผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับ