วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

จีนต้องการเก็บค่าส่งออกสำหรับ C-705 ที่อินโดนีเซียผลิต

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=11&id=20140303000035

รัฐบาลจีนได้เรียกร้องเงินเพิ่มเติมจากอินโดนีเซียเมื่อพบว่าพยายามจะส่งออกอาวุธปล่อยนำวิถี C-705 ที่ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศ
C-705 เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้่ำ น้ำหนัก 320kg ระยะยิง 140km นำวิถีด้วย radar, TV หรือ IR เครื่องยนต์ Turbo Jet
หัวรบหนัก 110kg สำหรับทำลายเป้าหมายเรือผิวน้ำขนาด 1,500-3,000tons
จีนได้พัฒนา C-705 ในประเทศโดยส่งออกสิทธิบัตรในการผลิตให้อินโดนีเซียทำการผลิตในประเทศในปี 2013
ซึ่งอินโดนีเซียได้นำ C-705 มาติดตั้งกับเรือรบในกองทัพเรืออินโดนีเซีย เช่น เรือแบบ KCR-40 และ KRI Klewang ที่จะต่อใหม่(หลังลำเดิมไฟไหม้)
แต่การที่มีข่าวออกมาว่าอินโดนีเซียจะผลิต C-705 เพื่อส่งออกเสียเองอาจจะเป็นการผิดสัญญาที่ลงนามไว้ จนจีนต้องเก็บเงินค่าส่งออกเพิ่มครับ