วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

E-2D พร้อมเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐฯ

http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1693

เครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ E-2D Advanced Hawkeye ได้เข้าประจำการในฝูงบิน VAW-125 ที่สถานีอากาศนาวี Norfolk Chambers Field กองทัพเรือสหรัฐฯเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่ง E-2D เป็นเครื่องรุ่นปรับปรุงของ E-2 Hawkeye ที่กองทัพเรือสหรัฐฯใช้มานานให้มีความทันสมัยมากขึ้นเช่น Glass Cockpit และระบบอุปกรณ์ใหม่ๆเป็นต้นครับ