วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

SAAB ขยายตลาดสู่แอฟริกาเพิ่มขึ้น

12 March 2014, in News

Defence and security company Saab opens an office in Botswana.

Saab is expanding its presence on the African continent and has recently opened an office in Gaborone, Botswanato further this goal.

Saab, with its focus on military defence and civil security, has always made it clear that one of the company’s main goals is to grow and break into the Sub-Saharan region. With the growing economy in Africa this expansion has been made all the more important. This is also in line with Saab’s establishment of its ‘Market Area Concept’ which consolidates the markets in which the company is active.

Jerker Ahlqvist, who will be heading up the Saab office in Botswana explains: “With the establishment of the market areas, Saab is expanding on all continents. With the growing economies in many countries in Africa there is a growing demand for defence and security products – and hence, a demand for Saab products.”

Saab is now represented in South Africa,Kenya and Botswana in Sub Saharan Africa and is looking at other African countries to have Saab representation.

“Botswana has been selected as the third country to open an office in due to its transparent business environment and solid business opportunities for various products in the Saab portfolio,” says Ahlqvist.

Ahlqvist explains that the office in Botswana has primarily been established to provide a hub for Saab to increase its presence to market its products and to play a role in further strengthen the relationship between Sweden and Botswana.

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2014---3/Saab-expands-its-African-footprint/

SAAB สวีเดนได้ขยายการนำเสนอระบบอาวุธสู่ตลาดในประเทศแถบแอฟริกามากขึ้น โดยการเปิดสำนักงานในกาบองและบอตสวานา
นอกจากผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงอื่นๆที่ SAAB จะเสนอใหก้ประเทศในแอฟริกาหลังจากประสบความสำเร็จในการขาย Gripen ในแอฟริกาใต้แล้ว
SAAB ยังมีการนำเสนอระบบยุทโธปกรณ์ให้เคนยาและบอตสวานาซึ่งคาดว่าจะให้ความสนใจที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับสวีเดนด้วยครับ