วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

เยอรมนีส่งความช่วยเหลือทางทหารไปยังรัฐบอลติก

http://www.thelocal.de/20140330/germany-to-give-military-aid-to-baltic-states-report

รัฐบาลเยอรมนีมีแผนจะส่งกำลังทางทหารเข้าไปในรัฐบอลติก เช่นเครื่องบินของกองทัพอากาศ 6เครื่อง และเรือของกองทัพเรือ
เสริมการให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่รัฐบอลติก ลิทัวเนีย แลทเวีย และเอสโตเนีย ที่มีมาหลังเข้าเป็นสมาชิก NATO ตั้งแต่ปี 2004
มีการวิเคราะห์ว่าการเสริมกำลังนี้เป็นการตอบโต้ท่าทีของรัสเซียที่เข้าแทรกแซงประเทศในกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตเดิม
โดยเฉพาะการผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและการเสริมกำลังทหารรัสเซียตามพรมแดนตะวันออกของยูเครน
แต่ความตึงเครียดมีท่าทีผ่อนคลายลงเมื่อรัสเซียเริ่มมีการถอนทหารบางส่วนจากพรมแดนรัสเซียยูเครน
หลังประธานาธิบดี Obama พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี Putin ครับ