วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนิยายภาพ "บุกบูรพา"

ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาอุดหนุนนิยายภาพ: บุกบูรพา ทหารม้าเกรียงไกร เหรียญชัยสมรภูมิ
ในงาน Original and Community only event ที่จัดขึ้นที่ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
จากจำนวนเล่มที่วางแผง ๑๘เล่ม ขายได้ถึง ๑๖เล่ม นับว่าเกินเป้าที่ตั้งไว้ว่าคงไม่น่าจะเกิน ๕เล่มมาก
สำหรับเล่มที่ยังเหลือ ๒เล่มยังคงอยู่ในสถานะที่รอว่าจะได้ขายให้ผู้สนใจหรือไม่ ก่อนจะทำการจัดเก็บไปทำอย่างอื่นตามสมควรต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดพิมพ์ผลงานและนำมาวางขายในงานลักษณะนี้อีก รวมถึงท่านที่แวะมาทักทายในงานโดยไม่ได้กล่าวชื่อด้วยต่อไปในอนาคต
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ