วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นผ่อนปรนการส่งออกอาวุธ

Japan to relax arms export ban
http://www.bbc.com/news/world-asia-26830504


ตามรัฐธรรมนูญสันติภาพที่ร่างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตอาวุธสงครามเพื่อการส่งออกไปยังประเทศอื่นได้
ญี่ปุ่นจะสามารถผลิตอาวุธเพื่อใช้งานเฉพาะในกองกำลังป้องกันตนเองและวิจัยพัฒนาร่วมกับต่างประเทศได้เท่านั้น
โดยตามนโยบายใหม่เกี่ยวกับการผ่อนปรนการส่งออกอาวุธของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ น่าจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นในปัจจุบัน
ซึ่งญี่ปุ่นพยายามจะลดราคายุทโธปกรณ์ที่พัฒนาเองในประเทศที่แพงกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่น และเพิ่มความสัมพันธ์กับมิตรประเทศด้านความมั่นคงด้วย


อย่างไรก็ตามข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธของญี่ปุ่นใหม่นั้นก็ยังมีข้อจำกัดมากครับ อาจจะมากกว่าบางประเทศที่มีข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธให้ประเทศอื่นด้วยซ้ำ
คือญี่ปุ่นจะไม่ส่งออกอาวุธให้กับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีความขัดแย้งรุนแรงกับประเทศใกล้เคียงหรือประเทศอื่น
และยุทโธปกรณ์ที่ส่งออกจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติภาพในภูมิภาค ไม่ใช้อาวุธเพื่อการทำลายล้างและการรุกราน
เช่น เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล เรือตรวจการณ์ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ระบบอุปกรณ์ตรวจจับและค้นหา หรือยุทโธปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช้ในลักษณะอาวุธสงครามหนักสมรรถนะสูง


ซึ่งถ้านโยบายการส่งออกอาวุธของญี่ปุ่นยังคงเป็นในลักษณะนี้อยู่
เราคงยังไม่เห็นว่ามีประเทศใดจัดหายุทโธปกรณ์หนักจากญี่ปุ่นอย่างรถถังหลัก หรือเรือดำน้ำ หรือเครื่องบินขับไล่จากญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ครับ