วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนต้องการ Gripen มากกว่านี้เพื่อรับมือภัยคุกคาม

Defense Minister Calls for More JAS Gripen to Counter Russian Threat


(Source: Radio Sweden; published April 4, 2014)

Sweden's Defense Mininster Karin Enstrom says the military should get a total of 70 new JAS Gripen combat aircraft, ten more than Parliament had earlier decided.

Enstrom’s comments came in the wake of the crisis in Ukraine and also of widely publicized Russian military flight incidents last year, when Moscow attack aircraft flew practice missions over Sweden.

Those flights and the ongoing insecurity in Ukraine has alarmed Swedish officials.

"Russia's actions in and around Ukraine has led to uncertainty in Europe. What happened in the past has made it really necessary to strengthen Sweden's defense," Enstrom told the Swedish daily newspaper, Dagens Nyheter.

Parliament had already agreed to purchase 60 Jas Gripen's, which are made and designed by Saab AB, but Enstrom believes that 10 more should be bought.

Any purchase would be preceded by proper procurement and pricing protocols to ensure fairness and transparency, she said.

http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/152982/swedish-minister-wants-more-gripens.html

รัฐมนตรีกลาโหมสวีเดน Karin Enstrom กล่าวว่ากองทัพควรจะได้รับเครื่องบินขับไล่ Gripen ใหม่จำนวน 70เครื่อง มากกว่าจำนวนที่รัฐสภาอนุมัติก่อนหน้านี้ที่ 60เครื่อง
โดยให้ความเห็นว่าจากวิกฤตการณ์ในยูเครนนั้นรัสเซียได้เพิ่มการใช้อากาศยานบินลาดตระเวนใกล้น่าฟ้าประเทศยุโรปตะวันออกและยุโรปเหนือมากขึ้น
ซึ่งภัยคุกคามจากรัสเซียได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งต่อสวีเดนภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นในช่วงยุคปี 1990s ทำให้สวีเดนปรับลดกำลังทหารในการรักษาความเป็นกลางลงมาต่อเนื่องหลายปี
"การกระทำของรัสเซียต่อยูเครนได้นำไปสู่ความไม่แน่นอนในยุโรป สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมามีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถการป้องกันความมั่นคงของสวีเดน "
รัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าขั้นตอนการจัดซื้่อ Gripen เป็นกระบวนการที่เหมาะสมมีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใสครับ