วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพบกนอร์เวย์ทดสอบการใช้ Oculus Rift กับ M113กองทัพบกนอร์เวย์ทดสอบการใช้อุปกรณ์ Virtual Reality แบบ Oculus Rift กับพลประจำรถสายพานลำเลียง M113
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบอำนวยการสนามรบ(BMS:Battle Management System)ยุคอนาคตครับ