วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Thales ใกล้สิ้นสุดการส่งมอบ CN-235 MELTEM II ชุดสุดท้ายให้ตุรกี


http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1772

Thales ประกาศอย่างเป็นทางการว่าโครงการจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลแบบ CN-235 MELTEM II ของกองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งตุรกีที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2002
ได้ใกล้สิ้นสุดแล้วโดยเครื่องลำสุดท้ายของโครงการคือเครื่องที่ 6 จะถูกส่งมอบภายในให้กองทัพเรือตุรกีไม่เกินช่วงฤดูร้อนปีนี้ และอีก 3เครื่องสำหรับหน่วยยามฝั่งตุรกีในปลายปีนี้
CASA CN-235MP เป็นเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลที่ดัดแปลงจากเครื่องบินลำเลียง CN-235 โดยใช้ระบบหลายระบบจาก Thales ร่วมกับบริษัทของตุรกีเช่น TAI ครับ