วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อาเซอร์ไบจันจะซื้ออาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือ Bal-E จากรัสเซีย


http://www.kommersant.ru/doc/2479531?isSearch=True

รายงานของสื่อรัสเซียกล่าวถึงการจัดหาอาวุธจากรัสเซียของอาเซอร์ไบจันที่เพิ่มวงเงินจาก $4 billion ในปี 2010 เป็น $5 billion ในปีนี้
โดยระบบอาวุธใหม่ที่จะจัดหาในปีนี้คือ อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือ Bal-E (3K60) จำนวนหนึ่งกองพัน
ซึ่ง Bal-E เป็นรุ่นยิงจากฐานยิงชายฝั่งของอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือตระกูล Kh-35 และ Uran (3M24) ที่ถูกใช้ในรัสเซียและอีกหลายประเทศครับ