วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เอกสารแผนการจัดการถ้าเกาหลีเหนือล่มสลายของจีนรั่วไหล

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/10808719/China-plans-for-North-Korean-regime-collapse-leaked.html

Telegraph ได้รายงานข้อมูลข่าวที่สื่อของญี่ปุ่นได้เอกสารที่รั่วไหลออกมาจากของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับแผนการจัดการหากเกาหลีเหนือล่มสลายซึ่งมีหลายขั้นตอนการรับมือ
เช่นการควบคุมตัวผู้นำระดับสูงของเกาหลีเหนือซึ่งตามเอกสารกล่าวว่าในกรณีที่ถูกโจมตีด้วยกำลังทหารของชาติอื่นผู้นำที่เป็นเป้าหมายเหล่านี้ควรได้รับการปกป้อง
หรือแผนการจัดตั้งค่ายผู้อพยพตามชายแดนหากเกิดเหตุจราจลจากเหตุไม่สงบภายในของเกาหลีเหนือเองเป็นต้นครับ