วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รูปหน้าตรงไม่สวมหมวก นายทหารกองทัพบกยศพันตรี(รูปบุคคลสมมุติ)

ได้เข้าไปอ่านราชกิจจานุเบกษามาครับ
เลยเห็นว่ามีชื่อคนรู้จัก ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ เลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพันแล้ว
ยินดีด้วยนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป
เลยวาดรูปนี้ไว้เป็นที่ระลึก(เป็นรูปบุคคลสมมุติ ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง)


นอกจากเครื่องแบบสนามแล้ว ผมมักจะชอบวาดทหารในเครื่องแบบปกติกากีคอแบะบ่อยๆ
แต่โดยส่วนตัวเครื่องแบบที่ผมชอบที่สุดคือเครื่องแบบปกติขาวครับ
เพราะเป็นเครื่องแบบที่ทหารตำรวจสี่เหล่าทัพแต่งแล้วมีความต่างกันน้อยที่สุด
คือเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันทุกนายโดยไม่แบ่งสีแบ่งเหล่า