วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บราซิลตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการ FX-2 เพื่อจัดหา Gripen


http://www.defenseworld.net/news/10506/Brazil_Forms_Committee_To_Monitor_FX_2_Project#.U3ExyPl_vEc

บราซิลจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อติดตามโครงการ FX-2 ในการจัดหา Gripen E/F จำนวน 36เครื่องของกองทัพอากาศบราซิล ซึ่งมีการประชุมที่กระทรวงกลาโหมบราซิลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงการคลัง, กระทรวงการพัฒนา, กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกระทรวงการต่างประเทศ
จะติดตามประเมินผลโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ FX-2 ในด้านต่างๆ เช่นการจัดตั้งอุตสาหกรรมความมั่นคงแห่งชาติ การถ่ายทอด Technology เป็นต้น ซึ่งจะมีการประชุมทุกๆ 60วัน
ทั้งนี้ระหว่างการจัดหา Gripen E/F สวีเดนจะให้กองทัพอากาศบราซิลเช่า Gripen C 10เครื่อง และ Gripen D 2เครื่อง ใช้เป็นเครื่องขั้นระยะระหว่างการปลดเครื่อง Mirage ในปี 2016-2017
โดยการฝึกบุคลากรในโครงการจะประกอบด้วยนักบิน 10นาย เจ้าหน้าที่ Technic 30นาย และช่างเครื่อง 20นาย
ซึ่งนักบินสองนายจะเริ่มฝึกในอีก2ปีข้างหน้าหลังการลงนามในสัญญาจัดหาราวเดือนธันวาคมปี 2014 นี้ครับ