วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยูเครนจะซ่อมปรับปรุง S-300PS เข้าประจำการใหม่


Ukroboronservice to Repair Air Defense Missile S-300PS of Ukraine Armed Forces
(Source: Ukroboronservice; issued May 27, 2014)

Ukroboronservice, being incorporated with Ukroboronprom State Concern, together with Command of Air Forces of Armed Forces of Ukraine signed the acceptance certificate of air-defense system S-300PS after an intermediate repair on life extension by 5 years.

The next air-defense system S-300PS, the repairing of which is currently being finalized at Ukroboronservice, will have been transferred to a unit of Air Forces of Armed Forces of Ukraine by the end of June with the extension of life service by 7 years.

In the beginning of July the transfer of another air-defense system ‘Buk-M1’ is expected. During the repair of the next ‘Buk-M1’ air-defense system it is envisaged that Ukroboronservice’s specialists will for the first time mount on it a modern Ukrainian radar station, developed at State Enterprise Scientific and Production Complex ‘Iskra’, instead of Russian one.

“Under the conditions of stable financing, Ukroboronprom’s companies are able in sufficiently close perspective to upgrade air defense system of Ukraine qualitatively,” Yuriy Tereshchenko, Ukroboronprom’s Temporary Acting Director General said.

He emphasized that actions towards the strengthening the sky space of the country is the important direction of Concern’s activity.

http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/154236/upgraded-s_300ps-air_defense-missiles-for-ukraine.html

Ukroboronservice หน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์ของยูเครน ร่วมกับ Ukroboronprom หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง และกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครน
มีการลงนามข้อตกลงที่จะปรับปรุงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ S-300PS เป็นการซ่อมขั้นระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานอีกราว 5-7ปี
โดยระบบที่ทำการซ่อมปรับปรุงแล้วจะถูกส่งให้ Ukroboronservice ตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะส่งมอบให้หน่วยในกองทัพอากาศยูเครนภายในเดือนมิถุนายน
ยุทโธปกรณ์ที่จะทำการซ่อมปรับปรุงอีกระบบที่เริ่มส่งมอบในเดือนกรกฎาคมคืออาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Buk-M1
ซึ่งจะทำการติดตั้งระบบ Radar แบบใหม่ที่พัฒนาโดย "Iskra" ของยูเครนเองแทนระบบของรัสเซียเดิม


สถานการณ์ปัจจุบันในภาคตะวันออกของยูเครนตามนโยบายที่จะไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ นาย Petro Poroshenko
กองกำลังความมั่นคงของยูเครนไปรุกพื้นที่ในเขต Donetsk ปะทะกับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50คนแล้ว
ล่าสุดที่เมือง Sloviansk กลุ่มแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียได้ยิง ฮ.ลำเลียงกองทัพอากาศยูเครนตกมีผู้เสียชีวิต 14นาย ซึ่งรวมถึงนายพลระดับสูงของหน่วยพิทักษ์รัฐด้วย
ยูเครนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงโดยตรงครับ