วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

SAAB เปิดตัว Radar ตระกูล Giraffe แบบใหม่

Saab's first Giraffe 4A radar
http://aviationweek.com/blog/thats-what-i-call-confidence

SAAB ได้เปิดตัว Radar ตรวจการร์ทางอากาศแบบใหม่ในตระกูล Giraffe หลายแบบ ซึ่งระบบหลักในสายที่ออกมาแล้วคือ Giraffe 4A
ซึ่งเป็น Radar ภาคพื้นดินแบบ AESA(Active Electronically Scanned Array) ที่ใช้ Module ที่สร้างจาก gallium-nitride (GaN) 2,000ตัว
มีข้อมูลว่ามีลูกค้าที่สนใจจัดหาแล้วประเทศหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยจะได้รับมอบระบบภายในปี 2016
และในรุ่นใช้งานทางทะเล Sea Giraffe 4A นั้นมีการวิเคราะห์ว่าจะเป็นรุ่นที่ติดตั้งกับโครงการเรือฟริเกตใหม่ของกองทัพเรือไทยด้วยครับ

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2014---5/Saab-launches-five-new-radars-for-total-air-domain-awareness
http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/Campaigns/Radar/product%20folders%20low/Saab_EDS_foldrar_Sea_GIRAFFE_4A_Uppdatering_2_low.pdf