วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศสหรัฐฯติดตั้งระบบสื่อสารให้ B-52 ใหม่


http://www.wired.com/2014/05/boeing-b52-bomber-upgrade/

กองทัพอากาศสหรัฐฯยังมีแผนที่จะใช้งานเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 ต่อไปอีกอย่างน้อย 35ปี
จากโครงการปรับปรุง Combat Network Communications Technology (CONECT) ของ Boeing สำหรับ B-52 76เครื่อง
ซึ่ง B-52 จะได้รับการปรับปรุงติดตั้งระบบสื่อสารแบบใหม่แทนระบบที่ใช้ตั้งแต่ยุคปี 1960s เป็นต้นมา
โดยระบบสื่อสารรุ่นเก่านั้นมีการปรับปรุงเล็กน้อยมาแล้วในช่วงปี 1980s
ระบบสื่อสารใหม่ของ B-52 จะเป็นแบบ Digital พร้อม QWERTY keyboards หรือ keypads กับ trackball
โครงการปรับปรุง B-52 ต่างๆโดย Boeing เริ่มมาตั้งแต่ปี 2005 และมีการทดสอบเครื่องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ครั้งแรกในปี 2009
B-52 เครื่องแรกที่ได้รับการติดตั้งระบบ CONECT จะเข้าประจำการที่ฐานทัพอากาศ Tinker ที่ Oklahoma City
กองทัพอากาศสหรัฐฯได้ใช้งบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุง B-52 ในปี 2014 ที่ $14 million
และรวม $40.6 million ในช่วงปีงบประมาณ 2014-2019 ครับ