วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พาชมภายในเรือฟริเกต FREMM D651 Normandie กองทัพเรือฝรั่งเศส


http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1831

Clip เยี่ยมชมภายในเรือฟริเกต D651 Normandie ซึ่งเป็นเรือฟริเกตชั้น Aquitaine ลำที่สองซึ่งจะเข้าประจำการในเร็วๆ
โดยเรือชั้น Aquitaine นั้นเป็นเรือในโครงการ FREMM ของกองทัพเรือฝรั่งเศสและกองทัพเรืออิตาลี
และส่งออกให้กองทัพเรือโมร็อกโค ซึ่งนับเป็นเรือฟริเกตที่ทันสมัยมากในปัจจุบันครับ