วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แอลจีเรียจัดหารถหุ้มเกราะ Fuchs 2 จากเยอรมนี


http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/milliarden-geschaeft-deutsche-panzerfabrik-in-algerien-vor-dem-start/10061146.html

แอลจีเรียจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง Fuchs 2 จากเยอรมนีจำนวน 980คัน วงเงิน 2.7billion Euros
ซึงจะมีการส่งมอบอย่างต่อเนื่องปีละ 120คัน ซึ่งอาจรวมถึงการผลิตรถในประเทศแอลจีเรียด้วย
ก่อนหน้านี้แอลจีเรียได้จัดหารถหุ้มเกราะ Fuchs 2 งวดแรกในปี 2011 จำนวน 54คัน วงเงิน $248 million มาแล้วครับ