วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เยอรมนีระงับการจัดหาปืน G36 เนื่องจากปัญหาเรื่องความแม่นยำ


http://www.defensenews.com/article/20140622/DEFREG01/306220014/Report-Germany-Halts-Army-Rifle-Orders-Over-Accuracy-Fears

กระทรวงกลาโหมเยอรมนีได้สั่งระงับการจัดหาปืนเล็กยาว HK G36 ชุดใหม่สำหรับกองทัพเนื่องจากมีรายงานข้อร้องเรียนว่าความแม่นยำในการยิงที่ไม่ได้มาตรฐาน
โดยที่ผ่านมากำลังพลกองทัพเยอรมันที่ประจำการในอัฟกานิสถานก็มีรายงานแสดงความกังวลว่าปืนขาดความแม่นยำเมื่อลำกล้องร้อนขณะทำการยิงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ทหารเยอรมันเริ่มวิจารณ์และมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรัฐในเรื่องนี้ต่อสื่อและศาลอย่างต่อเนื่องมาสักระยะแล้ว โดยมีการลงข้อความในหนังสือพิมพ์ซึ่งถูกยื่นต่อศาลว่า
"มันเป็นสิ่งสำคัญในการที่กระทรวงกลาโหมจะหลีกเลี่ยงลงทุนถึง 34 Million Euros ($46 Million) กับปืนที่ไม่อาจตอบสนองความต้องการของทหารได้"
การสอบสวนครั้งใหม่ด้านความแม่นยำของปืนจะดำเนินการโดยตำรวจรัฐบาลกลางสหพันธรัฐเยอรมนี ร่วมกับผู้ผลิตกระสุนและผู้เชี่ยวชาญด้านวิถีกระสุนที่สถาบันวิทยาศาสตร์ครับ