วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

SAAB เสนออินเดียในความร่วมมือการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ Tejas


http://www.business-standard.com/article/economy-policy/rafale-contract-elusive-eurofighter-and-saab-remain-hopeful-114061700108_1.html

SAAB สวีเดนได้เสนอองค์การวิจัยและพัฒนาด้านความั่นคง DRDO(Defence Research and Developments Organisation)
ในความร่วมมือการพัฒนาและผลิตเครื่องบินขับไล่ Tejas ซึ่งอินเดียพัฒนาเองในประเทศ โดยขอเป็นเจ้าของร่วมด้วยการถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ51
แม้ว่า SAAB จะพ่ายแพ้ในการเสนอขาย Gripen IN สำหรับโครงการ MMRCA ซึ่งกองทัพอากาศอินเดียเลือกจัดหา Rafale จากฝรั่งเศสจำนวน 126เครื่อง
แต่โครงการ LCA ( Light Combat Aircraft) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องบินขับไล่เบา Tejas เองของอินเดีย ก็ประสบปัญหาความล่าช้าในการพัฒนานานพอสมควร
ซึ่งปัจจุบัน Tejas ก็เพิ่งถูกผลิตในสายการผลิตขั้นต่ำเข้าประจำการในกองทัพอากาศอินเดียและกองทัพเรืออินเดียในระดับความพร้อมชั้นต้นในจำนวนไม่มากนัก
SAAB เสนอชุดปรับปรุง Tejas Mk I ซึ่งกำลังอยู่ในสายการผลิตขณะนี้โดยเป็นในรูปแบบเดียวกับ Gripen C/D
และเสนอการร่วมพัฒนา Tejas Mk II ซึ่งคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ General Electric F414 และขยายขนาดเครื่องให้ใหญ่ขึ้นลักษณะเดียวกับ Gripen E/F
แต่อย่างไรก็ตามทางอินเดียยังไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธความร่วมมือในการพัฒนา Tejas ร่วมกับ SAAB ในขณะนี้
นอกจากนี้ทาง Eurofighter GmbH ยังได้รับเลือกให้ Typhoon เป็นตัวเลือกอันดับรองจากรัฐบาลอินเดียในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา Rafale ได้ด้วยครับ