วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฝูงบิน 654 กองบินทหารบกอังกฤษสวนสนามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนยุบหน่วย


http://www.forces.tv/60545910

ณ สนามบิน Wattisham กำลังพลของฝูงบิน 654 ซึ่งเป็นฝูงบิน Aphache หนึ่งในสองฝูงแรกของกองบินทหารบกสหราชอาณาจักรทำการเดินสวนสนามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนยุบหน่วย
ซึ่งเป็นไปตามแผนปรับลดกำลังกองทัพใหม่ของอังกฤษในส่วนการจัดการกรมบินของกองบินทหารบก
โดยอากาศยานประจำหน่วยคือ ฮ.โจมตี Apache AH Mk.1 จะมีการย้ายไปประจำในฝูงบินของกรมบินที่3 ซึ่งมีที่ตั้งที่สนามบิน Wattisham เช่นกันครับ