วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Embraer ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ SAAB ในโครงการ F-X2 ของบราซิล


http://saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2014---7/Embraer-to-partner-with-Saab-in-joint-programme-management-for-Brazils-F-X2-Project/#.U8H_W7FN2Uk

Embraer และ SAAB ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-X2 ของกองทัพอากาศบราซิลซึ่งได้เลือก Gripen NG
โดย Embraer จะร่วมงานผลิตเครื่อง Gripen E ที่นั่งเดียวและ Gripen F สองที่นั่งส่งมอบให้กองทัพอากาศบราซิล
การเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายของโครงการ F-X2 จะมีขึ้นในปลายปี 2014 ซึ่งการเป็นหุ้นส่วนร่วมของ Embraer และ SAAB น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Gripen ครับ