วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สหรัฐฯสั่งงดบิน F-35 เพื่อสอบสวนเรื่องเครื่องยนต์


http://www.reuters.com/article/2014/07/04/us-lockheed-fighter-idUSKBN0F901T20140704

ผลสืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้เครื่องยนต์บนทางวิ่งของ F-35A ที่ฐานทัพอากาศ Eglin กองทัพอากาศสหรัฐฯ ที่ผ่านมา
มีผลให้รัฐบาลสหรัฐฯสั่งงดบิน F-35 ทั้ง 97 เครื่องเพื่อสอบสวนเรื่องสาเหตุเพลิอวไหม้
โดยการสอบสวนจะร่วมมือกับ Pratt & Whitney ผู้ผลิดเครื่องยนต์ F135 อย่างใกล้ชิด
โดย F-35 ทำการบินมาแล้ว 15,000ชั่วโมง ขณะที่ ย.F135 ทดสอบมาแล้ว 32,000ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามการสั่งงดบินดูจะมีผลกระทบต่อความล่าช้าในโครงการ JSF พอสมควร
ทั้งการเข้าสู่ระดับความพร้อบรบเต็มอัตราของเครื่องในกองทัพสหรัฐฯและการผลิตเครื่องเพื่อส่งออกต่างประเทศครับ