วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Nexter และ Krauss-Maffei Wegmann ประกาศการร่วมทุนอย่างตั้งใจร่วมกันเป็นหนึ่ง

http://www.defensenews.com/article/20140701/DEFREG01/307010024/Nexter-KMW-Announce-Joint-Venture-Intended-Unification-

Nexter ฝรั่งเศส และ Krauss-Maffei Wegmann (KMW) เยอรมนี ประกาศว่าเจ้าของของบริษัทได้ประกาศร่วมให้สองบริษัทเป็นพันธมิตรกัน
โดยถือหุ้นส่วนร่วมทุน 50:50 ซึ่ง Nexter นั้นเป็นรัฐวิสาหกิจ และ KMW ถูกควบคุมโดยตระกูล Bode ภายใต้ข้อตกลง "ร่วมกันเป็นหนึ่งอย่างตั้งใจ"

รถถังหลัก Leclerc 

รถถังหลัก Leopard2A6

ทั้ง Nexter และ KMW เป็นผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ทางภาคพื้นดินรายใหญ่ในยุโรปตะวันตกและส่งออกในอีกหลายๆประเทศ
คาดว่าการจัดการรวมสองบริษัทขึ้นมามาเป็นบริษัทใหม่ดังกล่าวจะเสร็จในราวต้นปี 2015 ครับ