วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครเอเชียจัดหาปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 จากเยอรมนี


http://www.vecernji.hr/hrvatska/hrvatska-kupuje-12-njemackih-panzerhaubitza-950463

รัฐบาลโครเอเชียได้ลงนามกับรัฐบาลเยอรมนีในการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 จำนวน 12ระบบจากเยอรมนี วงเงิน 3.5 million Euro ต่อระบบ(รวม $54 million)
ซึ่ง ป.อจ.PzH 2000 ดังกล่าวเป็นระบบที่ผ่านการใช้งานในกองทัพบกเยอรมนีมาแล้ว 10ปี โดยเก็บรักษาในคลังสำรองอาวุธ
โดยจะทำการซ่อมปรับปรุงใหม่นับอายุการใช้งานเป็นศูนย์พร้อมระบบควบคุมการยิงใหม่ พร้อมระบบรถบรรทุกสนับสนุน อะไหล่และการฝึก ซึ่งจะส่งมอบได้ในปี 2014-2015ครับ