วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Raytheon ทำการพัฒนาติดตั้ง Torpedo กับเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Meltem III ตุรกี

Image: Alenia Aermacchi

http://navaltoday.com/2014/07/17/raytheon-to-integrate-torpedoes-for-turkish-navys-aircraft/

Raytheon ได้รับสัญญาวงเงิน $5.7 million เพื่อสนับสนุน Alenia Aermacchi
ในการพัฒนากาารติดตั้ง Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำกับเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Meltem III ของกองทัพเรือตุรกี
ซึ่ง Alenia Aermacchi เป็นผู้รับสัญญาหลักของกองทัพเรือตุรกีในการพัฒนา บ.Meltem III ซึ่งคือเครื่อง ATR-72-600ASW
โดยต้องการที่จะติดตั้ง Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำแบบ MK54 และ MK46 ของ Raytheon เป็นอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำของเครื่องครับ