วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อินเดียพิจารณาการจัดหาเรือดำน้ำแบบ Amur จากรัสเซีย


http://www.defensenews.com/article/20140802/DEFREG03/308020016/Indian-Navy-Wants-Fast-Track-Purchase-Russian-Subs?odyssey=nav%7Chead

เนื่องจากความล่าช้าในโครงการจัดหาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้า Project 75-I
ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการสร้างเรือดำน้ำแบบ Scorpene พร้อมระบบ AIP(Air Independent Propulsio) จาก DCNS ฝรั่งเศสจำนวน 6ลำ วงเงิน $12 billion
ที่เดิมลำแรกจะต้องสร้างเสร็จเข้าประจำการในปี 2012 แต่จะล่าช้าออกไปสี่ปีคือเข้าประจำการได้ในปี 2016 นั้น
กองทัพเรืออินเดียจึงพิจารณาทางเลือกในการจัดซื้อหรือเช่าเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าแบบ Amur จากรัสเซีย 2ลำ เพื่อให้สามารถคงศักยภาพด้านกองกำลังเรือดำน้ำได้
ซึ่งถ้าการเจรจาระหว่างอินเดียและรัสเซียประสบผลกองทัพเรืออินเดียจะเป็นลูกค้ารายแรกของเรือดำน้ำแบบ Amur โดยจะได้รับมอบลำแรกในปี 2018


เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าแบบ Amur เป็นแบบเรือสำหรับส่งออกซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรือชั้น Lada ของรัสเซียที่ปัจจุบันต่อเสร็จออกมาเพียงลำเดียวและมีปัญหาด้านTechnic
จนกองทัพเรือรัสเซียไม่รับเข้าประจำการระยะหนึ่ง ก่อนที่จะมีการแก้ไขทดสอบใหม่จนอนุมัติการเข้าประจำการได้และให้มีการสร้างเรืออีก 2ลำต่อ
แต่อย่างไรก็ตามมีข้อถกเถียงในหมู่นักวิเคราะห์ทางทหารจำนวนมากว่ากองทัพเรืออินเดียควรจะจัดหาเรือดำน้ำจากรัสเซียอยู่อีกหรือไม่
เพราะการจัดหาและปรับปรุงเรือดำน้ำแบบ Kilo ชั้น Sindhughosh ที่ประจำการมานานหลายสิบปีนั้นก็มีปัญหาร้ายแรงมาแล้วหลายครั้ง
เช่นกรณี INS Sindhurakshak ที่ระเบิดจมที่ท่าเรือมุมไบจนมีลูกเรือเสียชีวิตจำนวนมากในปี 2013 และเพิ่งกู้ซากเรือขึ้นมาได้ไม่นานนี้ครับ