วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แอฟริกาใต้และญี่ปุ่นเพิ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน


http://sanews.gov.za/south-africa/sa-japan-strengthen-defence-relations

การเยือนแอฟริกาใต้ของรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นาย Minoru Kihara ได้มีการประกาศเรื่องความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
โดยนาย Kebby Maphatsoe รัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงและการทหารแอฟริกาใต้ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนได้กล่าวว่า
"การมาเยือนในครั้งนี้ได้เปิดวิธีการที่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการป้องกันและผลประโยชน์ทางทหารทั้งกองกำลังป้องกันประเทศของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Technology และการวิจัย และการพัฒนา"
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างแอฟริกาใต้และญี่ปุ่นก็มีเช่น การส่งมอบยานพาหนะทางทหารโดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้ที่ศูนย์ฝึกภารกิจเพื่อสันติภาพ (PMTC:Peace Mission Training Centre) ใน Thaba, Tshwane
ซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยสร้างสันติภาพและความมั่นคงในการลดอาวุธ ทำลายวัตถูระเบิด และนำคนคืนสู่สังคมให้กับภูมิภาคแอฟริกาครับ