วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สหรัฐฯจะวางกำลังรถถังและยานเกราะในเอสโตเนีย

Estonia to Station US Tanks, Combat Vehicles in October
NATO troops stationed in Poland
http://en.ria.ru/military_news/20140814/192002310/Estonia-to-Station-US-Tanks-Combat-Vehicles-in-October.html

มีการรายงานข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ว่ารัฐมนตรีกลาโหมเอสโตเนียยืนยันว่าหน่วยยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐฯ
ซึ่งประกอบด้วยรถถังหลัก M1 Abrams รถรบทหารราบ M2 Bradley และรถสายพานลำเลียง
จะถูกส่งเข้ามาวางกำลังในเอสโตเนียซึ่งเป็นประเทศสมาชิก NATO ในเขตรัฐบอลติกที่ติดกับรัสเซียและเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ Stars and Stripes ซึ่งเป็นสื่อของกองทัพสหรัฐฯยังได้รายงานว่า
กองพลน้อยชุดรบที่1 สังกัดกองพลทหารม้าที่1 กองทัพบกสหรัฐฯ จะถูกส่งมาสับเปลี่ยนกำลังในโปแลนด์และรัฐบอลติกแทนกองพลน้อยส่งทางอากาศที่173 ด้วย


ความเคลื่อนไหวด้านกำลังทหารของ NATO ที่มีสหรัฐฯและชาติตะวันตกในสหภาพยุโรปเป็นกำลังหลัก ซึ่งส่งกำลังเข้ามาเสริมในยุโรปตะวันออกมากขึ้น
หลังจากเกิดวิกฤติด้านความสัมพันธ์กับรัสเซียจากปัญหายูเครน ทำให้การเผชิญหน้าทางทหาระหว่างรัสเซียและ NATO ยิ่งทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นครับ