วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หน่วยในสังกัดกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินสหรัฐฯ จะเปลี่ยนชื่อเป็นกองพันนาวิกโยธินจู่โจม Marine RaidersMARSOC units renamed for the Marine Raiders
http://www.marinecorpstimes.com/article/20140806/NEWS/308060054/MARSOC-units-renamed-Marine-Raiders

ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯได้กล่าวต่อสื่อเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมว่า
หน่วยในสังกัดกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธิน(MARSOC: United States Marine Corps Forces Special Operations Command)
จะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่เป็น นาวิกโยธินจู่โจม Marine Raider ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษยุคบุกเบิกของนาวิกโยธินสหรัฐฯสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ซึ่งนายพล Jim Amos ได้สัมภาษณ์ในงานพิธีที่กองบัญชาการที่ Sneads Ferry มลรัฐ North Carolina ว่า หน่วยในสายการบังคับของของ MARSOC ที่จะเปลี่ยนชื่อก็เช่น
กองพันปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินที่1 (1st Marine Special Operations Battalion) จะเปลี่ยนเป็นกองพันนาวิกโยธินจู่โจมที่1 (1st Marine Raider Battalion)
และรวมถึงหน่วยที่เหลือในสังกัดกรมนาวิกโยธินปฏิบัติการพิเศษ(MSOR: Marine Special Operations Regiment) ทั้งกองพัน2 และ กองพัน3 ครับ